Wolontariusze DB Schenker w akcji

Materiał informacyjny
DB Schenker od ponad 12 lat organizuje wolontariat pracowniczy „Czas Pomagania”, by wspierać społeczności lokalne. W tym roku 24 projekty, których pomysłodawcami są pracownicy operatora logistycznego, odbywają się, jednak w zupełnie nowej rzeczywistości.

Wszyscy mierzymy się z wyzwaniami, które postawiła przed nami pandemia. Do tej pory wolontariusze DB Schenker, kierowcy, przewoźnicy i klienci czynnie włączali się w projekty wspierające potrzebujących. Aktualnie, w związku z obowiązującymi obostrzeniami, akcje nie mogą być organizowane w dużych grupach angażujących różnych interesariuszy.

Mimo trudnych czasów właśnie startują 24 projekty w ramach kolejnej edycji Zielonego Czasu Pomagania. Wolontariusze przygotowali działania, by pomóc m.in. podopiecznym domów dziecka czy zwierzętom w schroniskach.

Z uwagi na obecną sytuację wiele akcji ma na celu wsparcie potrzebujących medyków. Wolontariusze nie tylko zapowiadają zakup środków ochrony osobistej dla szpitali i hospicjów, ale także szycie maseczek.

Materiał oryginalny: Wolontariusze DB Schenker w akcji - Dolnośląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie