Polecamy

Działka budowlana na Piekarach, ul. Wiślana © UM Legnica
[3/14]

Działka budowlana na Piekarach, ul. Wiślana

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy:
ul. Wiślanej 1B, działka nr 1909/3 o powierzchni 983 m2. Obręb Piekary Osiedle.

Cena wywoławcza 180.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 18.000,00 zł.
Przeznaczenie nieruchomości- zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Sudeckiej w Legnicy tereny usług i komunikacji
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową 2MN.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona w pośredniej części miasta. Kształt działki regularny
zbliżony do kwadratu. Teren pofałdowany porośnięty trawą, samosiejkami wierzb i krzewami. Rejon
w sąsiedztwie wycenianej nieruchomości stanowi teren dużego osiedla mieszkaniowego Piekary.

Przetarg odbędzie się 08.02.2021 r. o godz.10.00 w LCK, ul. Chojnowska 2.
w LCK, ul. Chojnowska 2. Zainteresowani winni wpłacać wadium do 04.02.2021 r. na
konto: PEKAO S.A.I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Najnowsze wiadomości

reklama