Czerwiec 1988 roku - widok na ratusz © archiwum Polskapresse
[1/24]

Legnica: Archiwalne zdjęcia miasta z II połowy XX wieku

Czerwiec 1988 roku - widok na ratusz